top of page

Afrika, eller mer precist Tanzania, ett land med ca 80 miljoner människor och en massa djur och natur. Vi var i nationalparkerna Lake Myara, Serengeti och Ngorongoro, alla med sin speciella natur. Man blir fort överväldigad av den enorma artrikedomen och landets och parkernas storlek.

 

bottom of page